francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Qual è il salario minimo?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sono ____________.
Je suis ___________.
Status zaměstnání
impiegato/a
employé(e)
Druh zaměstnání
disoccupato/a
au chômage
Druh zaměstnání
un imprenditore/un'imprenditrice
entrepreneur
Druh zaměstnání
un lavoratore autonomo
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
uno/a stagista
stagiaire
Druh zaměstnání
un/una volontario/a
bénévole
Druh zaměstnání
un/a consulente
consultant(e)
Druh zaměstnání
Vorrei registrarmi come libero professionista.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ho un contratto _________.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tempo pieno
à temps plein
Druh smlouvy
part-time
à temps partiel
Druh smlouvy
a tempo determinato
en C.D.D.
Druh smlouvy
a tempo indeterminato
en C.D.I.
Druh smlouvy
stagionale
saisonnier
Druh smlouvy
Quando viene versato lo stipendio?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Vorrei chiedere ___________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
il congedo di maternità
un congé maternité
Druh dovolené
il congedo di paternità
un congé paternité
Druh dovolené
il congedo per malattia
un congé maladie
Druh dovolené
dei giorni liberi
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Chi mi farà sapere ____________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
quanto mi verrà rimborsato
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
se devo pagare più tasse
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání