esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Qual è il salario minimo?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sono ____________.
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
impiegato/a
dungata
Druh zaměstnání
disoccupato/a
senlabora
Druh zaměstnání
un imprenditore/un'imprenditrice
entreprenisto
Druh zaměstnání
un lavoratore autonomo
memdungito
Druh zaměstnání
uno/a stagista
internulo
Druh zaměstnání
un/una volontario/a
volontulo
Druh zaměstnání
un/a consulente
konsilisto
Druh zaměstnání
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ho un contratto _________.
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tempo pieno
plentempan
Druh smlouvy
part-time
parttempan
Druh smlouvy
a tempo determinato
limigitan
Druh smlouvy
a tempo indeterminato
permanentan
Druh smlouvy
stagionale
sezonan
Druh smlouvy
Quando viene versato lo stipendio?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Vorrei chiedere ___________.
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
il congedo di maternità
akuŝferion
Druh dovolené
il congedo di paternità
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
il congedo per malattia
malsanan salajron
Druh dovolené
dei giorni liberi
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
quanto mi verrà rimborsato
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
se devo pagare più tasse
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání