dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Qual è il salario minimo?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sono ____________.
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
impiegato/a
ansat
Druh zaměstnání
disoccupato/a
arbejdsløs
Druh zaměstnání
un imprenditore/un'imprenditrice
iværksætter
Druh zaměstnání
un lavoratore autonomo
selvstændig
Druh zaměstnání
uno/a stagista
praktikant
Druh zaměstnání
un/una volontario/a
frivillig
Druh zaměstnání
un/a consulente
konsulent
Druh zaměstnání
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ho un contratto _________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tempo pieno
fuldtids-
Druh smlouvy
part-time
deltids-
Druh smlouvy
a tempo determinato
tidsbegrænset
Druh smlouvy
a tempo indeterminato
tidsubegrænset
Druh smlouvy
stagionale
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
Quando viene versato lo stipendio?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Vorrei chiedere ___________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
il congedo di maternità
barsel
Druh dovolené
il congedo di paternità
fædreorlov
Druh dovolené
il congedo per malattia
sygeorlov
Druh dovolené
dei giorni liberi
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Chi mi farà sapere ____________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
quanto mi verrà rimborsato
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
se devo pagare più tasse
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání