anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Qual è il salario minimo?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Sono ____________.
I am ___________________ .
Status zaměstnání
impiegato/a
employed
Druh zaměstnání
disoccupato/a
unemployed
Druh zaměstnání
un imprenditore/un'imprenditrice
an entrepreneur
Druh zaměstnání
un lavoratore autonomo
self-employed
Druh zaměstnání
uno/a stagista
an intern
Druh zaměstnání
un/una volontario/a
a volunteer
Druh zaměstnání
un/a consulente
a consultant
Druh zaměstnání
Vorrei registrarmi come libero professionista.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Ho un contratto _________.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
a tempo pieno
full-time
Druh smlouvy
part-time
part-time
Druh smlouvy
a tempo determinato
fixed-term
Druh smlouvy
a tempo indeterminato
permanent
Druh smlouvy
stagionale
seasonal
Druh smlouvy
Quando viene versato lo stipendio?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Vorrei chiedere ___________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
il congedo di maternità
maternity leave
Druh dovolené
il congedo di paternità
paternity leave
Druh dovolené
il congedo per malattia
sick leave
Druh dovolené
dei giorni liberi
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Chi mi farà sapere ____________ ?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
quanto mi verrà rimborsato
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
se devo pagare più tasse
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání