turecky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Asgari ücret ne kadar?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Ben ___________________.
Status zaměstnání
employé(e)
çalışıyorum
Druh zaměstnání
au chômage
işsizim
Druh zaměstnání
entrepreneur
girişimciyim
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
serbest meslek sahibiyim
Druh zaměstnání
stagiaire
stajyerim
Druh zaměstnání
bénévole
gönüllüyüm
Druh zaměstnání
consultant(e)
danışmanım
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Sözleşmem ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
tam zamanlı
Druh smlouvy
à temps partiel
yarı zamanlı
Druh smlouvy
en C.D.D.
süreli sözleşme
Druh smlouvy
en C.D.I.
kalıcı
Druh smlouvy
saisonnier
mevsimlik
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
annelik izni
Druh dovolené
un congé paternité
babalık izni
Druh dovolené
un congé maladie
hastalık izni
Druh dovolené
des congés
günlük izin
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
geri ödeme miktarı
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Možnosti daňového přiznání