thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
employé(e)
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
au chômage
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
entrepreneur
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
stagiaire
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
bénévole
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
consultant(e)
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
เต็มเวลา
Druh smlouvy
à temps partiel
นอกเวลา
Druh smlouvy
en C.D.D.
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
en C.D.I.
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
saisonnier
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
un congé maternité
การลาคลอด
Druh dovolené
un congé paternité
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
un congé maladie
การลาป่วย
Druh dovolené
des congés
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání