švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Vad är minimilönen?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Jag är ______________.
Status zaměstnání
employé(e)
anställd
Druh zaměstnání
au chômage
arbetslös
Druh zaměstnání
entrepreneur
entreprenör
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
egenföretagare
Druh zaměstnání
stagiaire
praktikant
Druh zaměstnání
bénévole
voluntärarbetare
Druh zaměstnání
consultant(e)
konsultant
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
fulltid
Druh smlouvy
à temps partiel
deltid
Druh smlouvy
en C.D.D.
visstids
Druh smlouvy
en C.D.I.
permanent anställd
Druh smlouvy
saisonnier
säsongsanställd
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
När får jag lön?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
mammaledigt
Druh dovolené
un congé paternité
pappaledigt
Druh dovolené
un congé maladie
sjuklön
Druh dovolené
des congés
semester
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Jag vill rapportera min inkomst.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Vem informerar mig om _______?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
hur mycket min skatteåterbäring är
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
huruvida jag ska betala mer skatt
Možnosti daňového přiznání