španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Soy ____________________.
Status zaměstnání
employé(e)
asalariado
Druh zaměstnání
au chômage
desempleado
Druh zaměstnání
entrepreneur
empresario
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
autónomo
Druh zaměstnání
stagiaire
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
bénévole
voluntario
Druh zaměstnání
consultant(e)
asesor
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
a tiempo completo
Druh smlouvy
à temps partiel
a tiempo parcial
Druh smlouvy
en C.D.D.
de duración determinada
Druh smlouvy
en C.D.I.
indefinido
Druh smlouvy
saisonnier
de temporada
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
la baja por maternidad
Druh dovolené
un congé paternité
la baja por paternidad
Druh dovolené
un congé maladie
la baja por enfermedad
Druh dovolené
des congés
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání