rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Я___________________.
Status zaměstnání
employé(e)
имеющий работу
Druh zaměstnání
au chômage
безработный
Druh zaměstnání
entrepreneur
предприниматель
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
частный предприниматель
Druh zaměstnání
stagiaire
практикант
Druh zaměstnání
bénévole
волонтер
Druh zaměstnání
consultant(e)
советник
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
полная занятость
Druh smlouvy
à temps partiel
неполная занятость
Druh smlouvy
en C.D.D.
фиксированный
Druh smlouvy
en C.D.I.
долговременный
Druh smlouvy
saisonnier
сезонный
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
декретный отпуск
Druh dovolené
un congé paternité
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
un congé maladie
больничные выплаты
Druh dovolené
des congés
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání