řecky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Είμαι _________________.
Status zaměstnání
employé(e)
μισθωτός
Druh zaměstnání
au chômage
άνεργος
Druh zaměstnání
entrepreneur
επιχειρηματίας
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
αυτοαπασχολούμενος
Druh zaměstnání
stagiaire
ασκούμενος σε πρακτική
Druh zaměstnání
bénévole
εθελοντής
Druh zaměstnání
consultant(e)
σύμβουλος
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Druh smlouvy
à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Druh smlouvy
en C.D.D.
ορισμένης διάρκειας
Druh smlouvy
en C.D.I.
μόνιμο
Druh smlouvy
saisonnier
εποχιακός
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
άδεια μητρότητας
Druh dovolené
un congé paternité
άδεια πατρότητας
Druh dovolené
un congé maladie
επίδομα ασθενείας
Druh dovolené
des congés
μέρες άδεια
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Možnosti daňového přiznání