polsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Jestem ___________________ .
Status zaměstnání
employé(e)
zatrudniony/a
Druh zaměstnání
au chômage
bezrobotny/a
Druh zaměstnání
entrepreneur
przedsiębiorcą
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Druh zaměstnání
stagiaire
praktykantem/praktykantką
Druh zaměstnání
bénévole
wolontariuszem/wolontariuszką
Druh zaměstnání
consultant(e)
doradcą
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Mam umowę ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
o pracę na pełny etat
Druh smlouvy
à temps partiel
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Druh smlouvy
en C.D.D.
(o pracę) na czas określony
Druh smlouvy
en C.D.I.
(o pracę) na czas nieokreślony
Druh smlouvy
saisonnier
o pracę sezonową
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
urlop macierzyński
Druh dovolené
un congé paternité
urlop ojcowski
Druh dovolené
un congé maladie
chorobowe
Druh dovolené
des congés
kilka dni urlopu
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
ile wynosi mój zwrot podatku
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Možnosti daňového přiznání