maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Mi a minimálbér?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
___________________vagyok.
Status zaměstnání
employé(e)
alkalmazott
Druh zaměstnání
au chômage
munkanélküli
Druh zaměstnání
entrepreneur
vállalkozó
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
egyéni vállalkozó
Druh zaměstnání
stagiaire
gyakornok
Druh zaměstnání
bénévole
önkéntes
Druh zaměstnání
consultant(e)
szaktanácsadó
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
______________ szerződésem van.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
teljes munkaidős
Druh smlouvy
à temps partiel
részmunkaidős
Druh smlouvy
en C.D.D.
határozott idejű
Druh smlouvy
en C.D.I.
állandó
Druh smlouvy
saisonnier
szezonális
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Mikor kapok fizetést?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Szeretnék_________igényelni.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
szülési szabadság
Druh dovolené
un congé paternité
apasági szabadság
Druh dovolené
un congé maladie
betegszabadság
Druh dovolené
des congés
szabadnap
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
mennyi a visszatérítés?
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
mennyit kell még fizetnem?
Možnosti daňového přiznání