japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Status zaměstnání
employé(e)
Druh zaměstnání
au chômage
Druh zaměstnání
entrepreneur
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
stagiaire
Druh zaměstnání
bénévole
Druh zaměstnání
consultant(e)
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
Druh smlouvy
à temps partiel
Druh smlouvy
en C.D.D.
Druh smlouvy
en C.D.I.
Druh smlouvy
saisonnier
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
Druh dovolené
un congé paternité
Druh dovolené
un congé maladie
Druh dovolené
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání