esperantsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
employé(e)
dungata
Druh zaměstnání
au chômage
senlabora
Druh zaměstnání
entrepreneur
entreprenisto
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
memdungito
Druh zaměstnání
stagiaire
internulo
Druh zaměstnání
bénévole
volontulo
Druh zaměstnání
consultant(e)
konsilisto
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
plentempan
Druh smlouvy
à temps partiel
parttempan
Druh smlouvy
en C.D.D.
limigitan
Druh smlouvy
en C.D.I.
permanentan
Druh smlouvy
saisonnier
sezonan
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
akuŝferion
Druh dovolené
un congé paternité
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
un congé maladie
malsanan salajron
Druh dovolené
des congés
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání