dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
employé(e)
ansat
Druh zaměstnání
au chômage
arbejdsløs
Druh zaměstnání
entrepreneur
iværksætter
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
selvstændig
Druh zaměstnání
stagiaire
praktikant
Druh zaměstnání
bénévole
frivillig
Druh zaměstnání
consultant(e)
konsulent
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
fuldtids-
Druh smlouvy
à temps partiel
deltids-
Druh smlouvy
en C.D.D.
tidsbegrænset
Druh smlouvy
en C.D.I.
tidsubegrænset
Druh smlouvy
saisonnier
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
barsel
Druh dovolené
un congé paternité
fædreorlov
Druh dovolené
un congé maladie
sygeorlov
Druh dovolené
des congés
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání