čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
我是___________________ 。
Status zaměstnání
employé(e)
雇佣
Druh zaměstnání
au chômage
待业
Druh zaměstnání
entrepreneur
企业家
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
自雇者
Druh zaměstnání
stagiaire
实习生
Druh zaměstnání
bénévole
志愿者
Druh zaměstnání
consultant(e)
顾问
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
全职
Druh smlouvy
à temps partiel
兼职
Druh smlouvy
en C.D.D.
定期合同
Druh smlouvy
en C.D.I.
永久合同
Druh smlouvy
saisonnier
季节性合同
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
un congé maternité
产假
Druh dovolené
un congé paternité
陪产假
Druh dovolené
un congé maladie
病假
Druh dovolené
des congés
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání