česky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Potřebuji pracovní povolení?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Jaká je národní minimální mzda?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
Já jsem ___________________ .
Status zaměstnání
employé(e)
zaměstnaný
Druh zaměstnání
au chômage
nezaměstnaný
Druh zaměstnání
entrepreneur
podnikatel
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
osoba samostatně výdělečně činná
Druh zaměstnání
stagiaire
stážista
Druh zaměstnání
bénévole
dobrovolník
Druh zaměstnání
consultant(e)
poradce
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
na plný úvazek
Druh smlouvy
à temps partiel
na poloviční úvazek
Druh smlouvy
en C.D.D.
na dobu určitou
Druh smlouvy
en C.D.I.
trvalá pozice
Druh smlouvy
saisonnier
sezonní práce
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kde budu dostávat výplatu?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
mateřská dovolená
Druh dovolené
un congé paternité
otcovská dovolená
Druh dovolené
un congé maladie
nemocenská
Druh dovolené
des congés
volný den
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
výše kolik dostanu zpátky
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
jestliže musím zaplatit více daní
Možnosti daňového přiznání