anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
À combien s'élève le salaire minimum national ?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Je suis ___________.
I am ___________________ .
Status zaměstnání
employé(e)
employed
Druh zaměstnání
au chômage
unemployed
Druh zaměstnání
entrepreneur
an entrepreneur
Druh zaměstnání
travailleur indépendant
self-employed
Druh zaměstnání
stagiaire
an intern
Druh zaměstnání
bénévole
a volunteer
Druh zaměstnání
consultant(e)
a consultant
Druh zaměstnání
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
J'ai un contrat ___________.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
à temps plein
full-time
Druh smlouvy
à temps partiel
part-time
Druh smlouvy
en C.D.D.
fixed-term
Druh smlouvy
en C.D.I.
permanent
Druh smlouvy
saisonnier
seasonal
Druh smlouvy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Je voudrais _________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
un congé maternité
maternity leave
Druh dovolené
un congé paternité
paternity leave
Druh dovolené
un congé maladie
sick leave
Druh dovolené
des congés
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Je voudrais déclarer mes revenus.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Qui me préviendra ________________ ?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
du montant qui me sera remboursé
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
si je dois payer davantage d'impôts
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání