thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
dungata
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
senlabora
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
entreprenisto
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
memdungito
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
internulo
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
volontulo
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
konsilisto
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
เต็มเวลา
Druh smlouvy
parttempan
นอกเวลา
Druh smlouvy
limigitan
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
permanentan
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
sezonan
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
akuŝferion
การลาคลอด
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
malsanan salajron
การลาป่วย
Druh dovolené
feritagojn
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání