švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Vad är minimilönen?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Jag är ______________.
Status zaměstnání
dungata
anställd
Druh zaměstnání
senlabora
arbetslös
Druh zaměstnání
entreprenisto
entreprenör
Druh zaměstnání
memdungito
egenföretagare
Druh zaměstnání
internulo
praktikant
Druh zaměstnání
volontulo
voluntärarbetare
Druh zaměstnání
konsilisto
konsultant
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Jag har ett _________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
fulltid
Druh smlouvy
parttempan
deltid
Druh smlouvy
limigitan
visstids
Druh smlouvy
permanentan
permanent anställd
Druh smlouvy
sezonan
säsongsanställd
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
När får jag lön?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
mammaledigt
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
pappaledigt
Druh dovolené
malsanan salajron
sjuklön
Druh dovolené
feritagojn
semester
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jag vill rapportera min inkomst.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Vem informerar mig om _______?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
hur mycket min skatteåterbäring är
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
huruvida jag ska betala mer skatt
Možnosti daňového přiznání