španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Soy ____________________.
Status zaměstnání
dungata
asalariado
Druh zaměstnání
senlabora
desempleado
Druh zaměstnání
entreprenisto
empresario
Druh zaměstnání
memdungito
autónomo
Druh zaměstnání
internulo
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
volontulo
voluntario
Druh zaměstnání
konsilisto
asesor
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
a tiempo completo
Druh smlouvy
parttempan
a tiempo parcial
Druh smlouvy
limigitan
de duración determinada
Druh smlouvy
permanentan
indefinido
Druh smlouvy
sezonan
de temporada
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
la baja por maternidad
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
la baja por paternidad
Druh dovolené
malsanan salajron
la baja por enfermedad
Druh dovolené
feritagojn
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání