rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Я___________________.
Status zaměstnání
dungata
имеющий работу
Druh zaměstnání
senlabora
безработный
Druh zaměstnání
entreprenisto
предприниматель
Druh zaměstnání
memdungito
частный предприниматель
Druh zaměstnání
internulo
практикант
Druh zaměstnání
volontulo
волонтер
Druh zaměstnání
konsilisto
советник
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
полная занятость
Druh smlouvy
parttempan
неполная занятость
Druh smlouvy
limigitan
фиксированный
Druh smlouvy
permanentan
долговременный
Druh smlouvy
sezonan
сезонный
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
декретный отпуск
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
malsanan salajron
больничные выплаты
Druh dovolené
feritagojn
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání