řecky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Είμαι _________________.
Status zaměstnání
dungata
μισθωτός
Druh zaměstnání
senlabora
άνεργος
Druh zaměstnání
entreprenisto
επιχειρηματίας
Druh zaměstnání
memdungito
αυτοαπασχολούμενος
Druh zaměstnání
internulo
ασκούμενος σε πρακτική
Druh zaměstnání
volontulo
εθελοντής
Druh zaměstnání
konsilisto
σύμβουλος
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
πλήρους απασχόλησης
Druh smlouvy
parttempan
μερικής απασχόλησης
Druh smlouvy
limigitan
ορισμένης διάρκειας
Druh smlouvy
permanentan
μόνιμο
Druh smlouvy
sezonan
εποχιακός
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
άδεια μητρότητας
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
άδεια πατρότητας
Druh dovolené
malsanan salajron
επίδομα ασθενείας
Druh dovolené
feritagojn
μέρες άδεια
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Možnosti daňového přiznání