nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
dungata
werkende
Druh zaměstnání
senlabora
werkloos
Druh zaměstnání
entreprenisto
een ondernemer
Druh zaměstnání
memdungito
een zelfstandige
Druh zaměstnání
internulo
een stagair
Druh zaměstnání
volontulo
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
konsilisto
een consultant
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
voltijdse
Druh smlouvy
parttempan
deeltijdse
Druh smlouvy
limigitan
tijdelijke
Druh smlouvy
permanentan
permanente
Druh smlouvy
sezonan
seizoensgebonden
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
moederschapsverlof
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
vaderschapsverlof
Druh dovolené
malsanan salajron
ziekteverlof
Druh dovolené
feritagojn
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání