maďarsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Mi a minimálbér?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
___________________vagyok.
Status zaměstnání
dungata
alkalmazott
Druh zaměstnání
senlabora
munkanélküli
Druh zaměstnání
entreprenisto
vállalkozó
Druh zaměstnání
memdungito
egyéni vállalkozó
Druh zaměstnání
internulo
gyakornok
Druh zaměstnání
volontulo
önkéntes
Druh zaměstnání
konsilisto
szaktanácsadó
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
______________ szerződésem van.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
teljes munkaidős
Druh smlouvy
parttempan
részmunkaidős
Druh smlouvy
limigitan
határozott idejű
Druh smlouvy
permanentan
állandó
Druh smlouvy
sezonan
szezonális
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Mikor kapok fizetést?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Szeretnék_________igényelni.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
szülési szabadság
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
apasági szabadság
Druh dovolené
malsanan salajron
betegszabadság
Druh dovolené
feritagojn
szabadnap
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
mennyi a visszatérítés?
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
mennyit kell még fizetnem?
Možnosti daňového přiznání