japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Status zaměstnání
dungata
Druh zaměstnání
senlabora
Druh zaměstnání
entreprenisto
Druh zaměstnání
memdungito
Druh zaměstnání
internulo
Druh zaměstnání
volontulo
Druh zaměstnání
konsilisto
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
Druh smlouvy
parttempan
Druh smlouvy
limigitan
Druh smlouvy
permanentan
Druh smlouvy
sezonan
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
Druh dovolené
malsanan salajron
Druh dovolené
feritagojn
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
Možnosti daňového přiznání