italsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Qual è il salario minimo?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Sono ____________.
Status zaměstnání
dungata
impiegato/a
Druh zaměstnání
senlabora
disoccupato/a
Druh zaměstnání
entreprenisto
un imprenditore/un'imprenditrice
Druh zaměstnání
memdungito
un lavoratore autonomo
Druh zaměstnání
internulo
uno/a stagista
Druh zaměstnání
volontulo
un/una volontario/a
Druh zaměstnání
konsilisto
un/a consulente
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Ho un contratto _________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
a tempo pieno
Druh smlouvy
parttempan
part-time
Druh smlouvy
limigitan
a tempo determinato
Druh smlouvy
permanentan
a tempo indeterminato
Druh smlouvy
sezonan
stagionale
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quando viene versato lo stipendio?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
il congedo di maternità
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
il congedo di paternità
Druh dovolené
malsanan salajron
il congedo per malattia
Druh dovolené
feritagojn
dei giorni liberi
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
quanto mi verrà rimborsato
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
se devo pagare più tasse
Možnosti daňového přiznání