francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Je suis ___________.
Status zaměstnání
dungata
employé(e)
Druh zaměstnání
senlabora
au chômage
Druh zaměstnání
entreprenisto
entrepreneur
Druh zaměstnání
memdungito
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
internulo
stagiaire
Druh zaměstnání
volontulo
bénévole
Druh zaměstnání
konsilisto
consultant(e)
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
à temps plein
Druh smlouvy
parttempan
à temps partiel
Druh smlouvy
limigitan
en C.D.D.
Druh smlouvy
permanentan
en C.D.I.
Druh smlouvy
sezonan
saisonnier
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
un congé maternité
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
un congé paternité
Druh dovolené
malsanan salajron
un congé maladie
Druh dovolené
feritagojn
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání