finsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Tarvitsenko työluvan?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Mikä on maan minimipalkka?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Minä olen ____________.
Status zaměstnání
dungata
työllistynyt
Druh zaměstnání
senlabora
työtön
Druh zaměstnání
entreprenisto
yrittäjä
Druh zaměstnání
memdungito
itsenäinen ammatinharjoittaja
Druh zaměstnání
internulo
työharjoittelija
Druh zaměstnání
volontulo
vapaaehtoistyöntekijä
Druh zaměstnání
konsilisto
konsultti
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Minulla on ________ sopimus.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
kokopäiväinen
Druh smlouvy
parttempan
osa-aikaiseen ohjelmaan
Druh smlouvy
limigitan
määräaikainen
Druh smlouvy
permanentan
vakituinen
Druh smlouvy
sezonan
kausiluonteinen
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Koska minä saan palkkani?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Haluaisin saada _______.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
äitiyslomaa
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
isyyslomaa
Druh dovolené
malsanan salajron
sairaslomaa
Druh dovolené
feritagojn
lomaa
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Možnosti daňového přiznání