dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
dungata
ansat
Druh zaměstnání
senlabora
arbejdsløs
Druh zaměstnání
entreprenisto
iværksætter
Druh zaměstnání
memdungito
selvstændig
Druh zaměstnání
internulo
praktikant
Druh zaměstnání
volontulo
frivillig
Druh zaměstnání
konsilisto
konsulent
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
fuldtids-
Druh smlouvy
parttempan
deltids-
Druh smlouvy
limigitan
tidsbegrænset
Druh smlouvy
permanentan
tidsubegrænset
Druh smlouvy
sezonan
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
barsel
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
fædreorlov
Druh dovolené
malsanan salajron
sygeorlov
Druh dovolené
feritagojn
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání