čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
我是___________________ 。
Status zaměstnání
dungata
雇佣
Druh zaměstnání
senlabora
待业
Druh zaměstnání
entreprenisto
企业家
Druh zaměstnání
memdungito
自雇者
Druh zaměstnání
internulo
实习生
Druh zaměstnání
volontulo
志愿者
Druh zaměstnání
konsilisto
顾问
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
全职
Druh smlouvy
parttempan
兼职
Druh smlouvy
limigitan
定期合同
Druh smlouvy
permanentan
永久合同
Druh smlouvy
sezonan
季节性合同
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
akuŝferion
产假
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
陪产假
Druh dovolené
malsanan salajron
病假
Druh dovolené
feritagojn
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání