česky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Potřebuji pracovní povolení?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Jaká je národní minimální mzda?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
Já jsem ___________________ .
Status zaměstnání
dungata
zaměstnaný
Druh zaměstnání
senlabora
nezaměstnaný
Druh zaměstnání
entreprenisto
podnikatel
Druh zaměstnání
memdungito
osoba samostatně výdělečně činná
Druh zaměstnání
internulo
stážista
Druh zaměstnání
volontulo
dobrovolník
Druh zaměstnání
konsilisto
poradce
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
Mám ______________ smlouvu.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
na plný úvazek
Druh smlouvy
parttempan
na poloviční úvazek
Druh smlouvy
limigitan
na dobu určitou
Druh smlouvy
permanentan
trvalá pozice
Druh smlouvy
sezonan
sezonní práce
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Kde budu dostávat výplatu?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
mateřská dovolená
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
otcovská dovolená
Druh dovolené
malsanan salajron
nemocenská
Druh dovolené
feritagojn
volný den
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
výše kolik dostanu zpátky
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
jestliže musím zaplatit více daní
Možnosti daňového přiznání