anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Kio estas la nacia minimuma salajro?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Mi estas ________________.
I am ___________________ .
Status zaměstnání
dungata
employed
Druh zaměstnání
senlabora
unemployed
Druh zaměstnání
entreprenisto
an entrepreneur
Druh zaměstnání
memdungito
self-employed
Druh zaměstnání
internulo
an intern
Druh zaměstnání
volontulo
a volunteer
Druh zaměstnání
konsilisto
a consultant
Druh zaměstnání
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Mi havas____________ kontrakton.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
plentempan
full-time
Druh smlouvy
parttempan
part-time
Druh smlouvy
limigitan
fixed-term
Druh smlouvy
permanentan
permanent
Druh smlouvy
sezonan
seasonal
Druh smlouvy
Kiam mi ricevas mian salajron?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Mi ŝatus peti _________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
akuŝferion
maternity leave
Druh dovolené
akuŝferion (por patro)
paternity leave
Druh dovolené
malsanan salajron
sick leave
Druh dovolené
feritagojn
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Kiu diros min ______________?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
kiom mia repago estas
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
se mi ŝuldas pli imposton
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání