thajsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Må jeg arbejde i [land]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Hvad er landets mindsteløn?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jeg er ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Status zaměstnání
ansat
ผู้มีงานทำ
Druh zaměstnání
arbejdsløs
ผู้ว่างงาน
Druh zaměstnání
iværksætter
ผู้ประกอบการ
Druh zaměstnání
selvstændig
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Druh zaměstnání
praktikant
เด็กฝึกงาน
Druh zaměstnání
frivillig
อาสาสมัคร
Druh zaměstnání
konsulent
ที่ปรึกษา
Druh zaměstnání
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jeg har en ______________ kontrakt.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fuldtids-
เต็มเวลา
Druh smlouvy
deltids-
นอกเวลา
Druh smlouvy
tidsbegrænset
มีกำหนดเวลา
Druh smlouvy
tidsubegrænset
พนักงานประจำ
Druh smlouvy
sæsonbegrænset
ตามช่วงเวลา
Druh smlouvy
Hvornår får jeg løn?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Dotaz, kdy je výplatní den
Jeg vil gerne bede om _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prosba o dovolenou
barsel
การลาคลอด
Druh dovolené
fædreorlov
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Druh dovolené
sygeorlov
การลาป่วย
Druh dovolené
feriedage
การหยุดงานเอง
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Dotaz ohledně daní
Jeg vil gerne melde min indtjening.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Hvem vil informere mig om ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hvor meget tilbagebetaling jeg får
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Možnosti daňového přiznání
at jeg skylder mere i skat
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Možnosti daňového přiznání