španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Må jeg arbejde i [land]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Hvad er landets mindsteløn?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jeg er ___________________ .
Soy ____________________.
Status zaměstnání
ansat
asalariado
Druh zaměstnání
arbejdsløs
desempleado
Druh zaměstnání
iværksætter
empresario
Druh zaměstnání
selvstændig
autónomo
Druh zaměstnání
praktikant
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
frivillig
voluntario
Druh zaměstnání
konsulent
asesor
Druh zaměstnání
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jeg har en ______________ kontrakt.
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fuldtids-
a tiempo completo
Druh smlouvy
deltids-
a tiempo parcial
Druh smlouvy
tidsbegrænset
de duración determinada
Druh smlouvy
tidsubegrænset
indefinido
Druh smlouvy
sæsonbegrænset
de temporada
Druh smlouvy
Hvornår får jeg løn?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jeg vil gerne bede om _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
barsel
la baja por maternidad
Druh dovolené
fædreorlov
la baja por paternidad
Druh dovolené
sygeorlov
la baja por enfermedad
Druh dovolené
feriedage
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Hvem vil informere mig om ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hvor meget tilbagebetaling jeg får
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
at jeg skylder mere i skat
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání