rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Må jeg arbejde i [land]?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Hvad er landets mindsteløn?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jeg er ___________________ .
Я___________________.
Status zaměstnání
ansat
имеющий работу
Druh zaměstnání
arbejdsløs
безработный
Druh zaměstnání
iværksætter
предприниматель
Druh zaměstnání
selvstændig
частный предприниматель
Druh zaměstnání
praktikant
практикант
Druh zaměstnání
frivillig
волонтер
Druh zaměstnání
konsulent
советник
Druh zaměstnání
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jeg har en ______________ kontrakt.
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fuldtids-
полная занятость
Druh smlouvy
deltids-
неполная занятость
Druh smlouvy
tidsbegrænset
фиксированный
Druh smlouvy
tidsubegrænset
долговременный
Druh smlouvy
sæsonbegrænset
сезонный
Druh smlouvy
Hvornår får jeg løn?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jeg vil gerne bede om _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
barsel
декретный отпуск
Druh dovolené
fædreorlov
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
sygeorlov
больничные выплаты
Druh dovolené
feriedage
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Hvem vil informere mig om ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hvor meget tilbagebetaling jeg får
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
at jeg skylder mere i skat
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání