francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Må jeg arbejde i [land]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Hvad er landets mindsteløn?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jeg er ___________________ .
Je suis ___________.
Status zaměstnání
ansat
employé(e)
Druh zaměstnání
arbejdsløs
au chômage
Druh zaměstnání
iværksætter
entrepreneur
Druh zaměstnání
selvstændig
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
praktikant
stagiaire
Druh zaměstnání
frivillig
bénévole
Druh zaměstnání
konsulent
consultant(e)
Druh zaměstnání
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jeg har en ______________ kontrakt.
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fuldtids-
à temps plein
Druh smlouvy
deltids-
à temps partiel
Druh smlouvy
tidsbegrænset
en C.D.D.
Druh smlouvy
tidsubegrænset
en C.D.I.
Druh smlouvy
sæsonbegrænset
saisonnier
Druh smlouvy
Hvornår får jeg løn?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jeg vil gerne bede om _________.
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
barsel
un congé maternité
Druh dovolené
fædreorlov
un congé paternité
Druh dovolené
sygeorlov
un congé maladie
Druh dovolené
feriedage
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Hvem vil informere mig om ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hvor meget tilbagebetaling jeg får
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
at jeg skylder mere i skat
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání