čínsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Må jeg arbejde i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Hvad er landets mindsteløn?
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jeg er ___________________ .
我是___________________ 。
Status zaměstnání
ansat
雇佣
Druh zaměstnání
arbejdsløs
待业
Druh zaměstnání
iværksætter
企业家
Druh zaměstnání
selvstændig
自雇者
Druh zaměstnání
praktikant
实习生
Druh zaměstnání
frivillig
志愿者
Druh zaměstnání
konsulent
顾问
Druh zaměstnání
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jeg har en ______________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fuldtids-
全职
Druh smlouvy
deltids-
兼职
Druh smlouvy
tidsbegrænset
定期合同
Druh smlouvy
tidsubegrænset
永久合同
Druh smlouvy
sæsonbegrænset
季节性合同
Druh smlouvy
Hvornår får jeg løn?
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jeg vil gerne bede om _________.
我想要_________。
Prosba o dovolenou
barsel
产假
Druh dovolené
fædreorlov
陪产假
Druh dovolené
sygeorlov
病假
Druh dovolené
feriedage
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
Jeg vil gerne melde min indtjening.
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Hvem vil informere mig om ______________?
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hvor meget tilbagebetaling jeg får
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
at jeg skylder mere i skat
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání