anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

Må jeg arbejde i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
Hvad er landets mindsteløn?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
Jeg er ___________________ .
I am ___________________ .
Status zaměstnání
ansat
employed
Druh zaměstnání
arbejdsløs
unemployed
Druh zaměstnání
iværksætter
an entrepreneur
Druh zaměstnání
selvstændig
self-employed
Druh zaměstnání
praktikant
an intern
Druh zaměstnání
frivillig
a volunteer
Druh zaměstnání
konsulent
a consultant
Druh zaměstnání
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
Jeg har en ______________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
fuldtids-
full-time
Druh smlouvy
deltids-
part-time
Druh smlouvy
tidsbegrænset
fixed-term
Druh smlouvy
tidsubegrænset
permanent
Druh smlouvy
sæsonbegrænset
seasonal
Druh smlouvy
Hvornår får jeg løn?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
Jeg vil gerne bede om _________.
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
barsel
maternity leave
Druh dovolené
fædreorlov
paternity leave
Druh dovolené
sygeorlov
sick leave
Druh dovolené
feriedage
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
Jeg vil gerne melde min indtjening.
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
Hvem vil informere mig om ______________?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
hvor meget tilbagebetaling jeg får
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
at jeg skylder mere i skat
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání