švédsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Vad är minimilönen?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Jag är ______________.
Status zaměstnání
雇佣
anställd
Druh zaměstnání
待业
arbetslös
Druh zaměstnání
企业家
entreprenör
Druh zaměstnání
自雇者
egenföretagare
Druh zaměstnání
实习生
praktikant
Druh zaměstnání
志愿者
voluntärarbetare
Druh zaměstnání
顾问
konsultant
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Jag vill registrera mig som frilansare.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Jag har ett _________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
fulltid
Druh smlouvy
兼职
deltid
Druh smlouvy
定期合同
visstids
Druh smlouvy
永久合同
permanent anställd
Druh smlouvy
季节性合同
säsongsanställd
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
När får jag lön?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Jag skulle vilja ha ____.
Prosba o dovolenou
产假
mammaledigt
Druh dovolené
陪产假
pappaledigt
Druh dovolené
病假
sjuklön
Druh dovolené
请假
semester
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Jag vill rapportera min inkomst.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Vem informerar mig om _______?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
hur mycket min skatteåterbäring är
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
huruvida jag ska betala mer skatt
Možnosti daňového přiznání