španělsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
¿Puedo trabajar en (país)?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
¿Necesito permiso de trabajo?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Soy ____________________.
Status zaměstnání
雇佣
asalariado
Druh zaměstnání
待业
desempleado
Druh zaměstnání
企业家
empresario
Druh zaměstnání
自雇者
autónomo
Druh zaměstnání
实习生
trabajador en prácticas
Druh zaměstnání
志愿者
voluntario
Druh zaměstnání
顾问
asesor
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Tengo un contrato ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
a tiempo completo
Druh smlouvy
兼职
a tiempo parcial
Druh smlouvy
定期合同
de duración determinada
Druh smlouvy
永久合同
indefinido
Druh smlouvy
季节性合同
de temporada
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
¿Cuándo se cobra?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Me gustaría solicitar _____________.
Prosba o dovolenou
产假
la baja por maternidad
Druh dovolené
陪产假
la baja por paternidad
Druh dovolené
病假
la baja por enfermedad
Druh dovolené
请假
días libres
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Me gustaría declarar mis ingresos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
¿Cuánto me sale a devolver?
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
¿Cuánto me sale a pagar?
Možnosti daňového přiznání