rusky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Я могу работать в [страна]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Мне нужно разрешение на работу?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Какова государственная минимальная зарплата?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Я___________________.
Status zaměstnání
雇佣
имеющий работу
Druh zaměstnání
待业
безработный
Druh zaměstnání
企业家
предприниматель
Druh zaměstnání
自雇者
частный предприниматель
Druh zaměstnání
实习生
практикант
Druh zaměstnání
志愿者
волонтер
Druh zaměstnání
顾问
советник
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
У меня______________контракт.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
полная занятость
Druh smlouvy
兼职
неполная занятость
Druh smlouvy
定期合同
фиксированный
Druh smlouvy
永久合同
долговременный
Druh smlouvy
季节性合同
сезонный
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Когда я получу зарплату?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prosba o dovolenou
产假
декретный отпуск
Druh dovolené
陪产假
отпуск по причине отцовства
Druh dovolené
病假
больничные выплаты
Druh dovolené
请假
выходные дни
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Кто сообщит мне_______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
какова сумма моего возврата
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
Долж(ен/на) ли я платить больше
Možnosti daňového přiznání