portugalsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Posso trabalhar em [país]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Qual é o salário mínimo nacional?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Sou ___________________ .
Status zaměstnání
雇佣
empregado(a)
Druh zaměstnání
待业
desempregado(a)
Druh zaměstnání
企业家
empreendedor(a)
Druh zaměstnání
自雇者
autônomo(a)
Druh zaměstnání
实习生
estagiário(a)
Druh zaměstnání
志愿者
voluntário(a)
Druh zaměstnání
顾问
consultor(a)
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Eu tenho um contrato de ______________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
tempo integral
Druh smlouvy
兼职
meio período
Druh smlouvy
定期合同
a termo
Druh smlouvy
永久合同
permanente
Druh smlouvy
季节性合同
sazonal
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Quando recebo meu pagamento?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Gostaria de pedir _________.
Prosba o dovolenou
产假
licença maternidade
Druh dovolené
陪产假
licença paternidade
Druh dovolené
病假
auxílio-doença
Druh dovolené
请假
dias de folga
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Gostaria de relatar meus ganhos.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
qual é o valor da restituição
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
se há contribuições pendentes
Možnosti daňového přiznání