nizozemsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Kan ik in [land] werken?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Wat is het nationale minimumloon?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Ik ben ___________________ .
Status zaměstnání
雇佣
werkende
Druh zaměstnání
待业
werkloos
Druh zaměstnání
企业家
een ondernemer
Druh zaměstnání
自雇者
een zelfstandige
Druh zaměstnání
实习生
een stagair
Druh zaměstnání
志愿者
een vrijwilliger
Druh zaměstnání
顾问
een consultant
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
voltijdse
Druh smlouvy
兼职
deeltijdse
Druh smlouvy
定期合同
tijdelijke
Druh smlouvy
永久合同
permanente
Druh smlouvy
季节性合同
seizoensgebonden
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prosba o dovolenou
产假
moederschapsverlof
Druh dovolené
陪产假
vaderschapsverlof
Druh dovolené
病假
ziekteverlof
Druh dovolené
请假
vrije dagen
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Wie informeert mij over ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
hoeveel mijn belastingteruggave is
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
of ik meer belastingen schuldig ben
Možnosti daňového přiznání