německy | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Ich bin _________________.
Status zaměstnání
雇佣
im Beruf
Druh zaměstnání
待业
arbeitslos
Druh zaměstnání
企业家
Unternehmer
Druh zaměstnání
自雇者
freischaffend
Druh zaměstnání
实习生
Praktikant
Druh zaměstnání
志愿者
Ehrenamtlicher
Druh zaměstnání
顾问
Berater
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
Vollzeit-
Druh smlouvy
兼职
Teilzeit-
Druh smlouvy
定期合同
befristeten
Druh smlouvy
永久合同
unbefristeten
Druh smlouvy
季节性合同
saisonal befristeten
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Ich würde gern____________ beantragen.
Prosba o dovolenou
产假
Mutterschaftszeit
Druh dovolené
陪产假
Vaterschaftsurlaub
Druh dovolené
病假
Krankenzeit
Druh dovolené
请假
Urlaubstage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Wer informiert mich über____________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
die Höhe der Rückzahlung
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
eventuell fällige Nachzahlungen
Možnosti daňového přiznání