japonsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Status zaměstnání
雇佣
Druh zaměstnání
待业
Druh zaměstnání
企业家
Druh zaměstnání
自雇者
Druh zaměstnání
实习生
Druh zaměstnání
志愿者
Druh zaměstnání
顾问
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
Druh smlouvy
兼职
Druh smlouvy
定期合同
Druh smlouvy
永久合同
Druh smlouvy
季节性合同
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Prosba o dovolenou
产假
Druh dovolené
陪产假
Druh dovolené
病假
Druh dovolené
请假
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
Možnosti daňového přiznání