francouzsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Je suis ___________.
Status zaměstnání
雇佣
employé(e)
Druh zaměstnání
待业
au chômage
Druh zaměstnání
企业家
entrepreneur
Druh zaměstnání
自雇者
travailleur indépendant
Druh zaměstnání
实习生
stagiaire
Druh zaměstnání
志愿者
bénévole
Druh zaměstnání
顾问
consultant(e)
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
J'ai un contrat ___________.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
à temps plein
Druh smlouvy
兼职
à temps partiel
Druh smlouvy
定期合同
en C.D.D.
Druh smlouvy
永久合同
en C.D.I.
Druh smlouvy
季节性合同
saisonnier
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Je voudrais _________.
Prosba o dovolenou
产假
un congé maternité
Druh dovolené
陪产假
un congé paternité
Druh dovolené
病假
un congé maladie
Druh dovolené
请假
des congés
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Je voudrais déclarer mes revenus.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
du montant qui me sera remboursé
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
si je dois payer davantage d'impôts
Možnosti daňového přiznání