dánsky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Må jeg arbejde i [land]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Hvad er landets mindsteløn?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Jeg er ___________________ .
Status zaměstnání
雇佣
ansat
Druh zaměstnání
待业
arbejdsløs
Druh zaměstnání
企业家
iværksætter
Druh zaměstnání
自雇者
selvstændig
Druh zaměstnání
实习生
praktikant
Druh zaměstnání
志愿者
frivillig
Druh zaměstnání
顾问
konsulent
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Jeg har en ______________ kontrakt.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
fuldtids-
Druh smlouvy
兼职
deltids-
Druh smlouvy
定期合同
tidsbegrænset
Druh smlouvy
永久合同
tidsubegrænset
Druh smlouvy
季节性合同
sæsonbegrænset
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Hvornår får jeg løn?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Jeg vil gerne bede om _________.
Prosba o dovolenou
产假
barsel
Druh dovolené
陪产假
fædreorlov
Druh dovolené
病假
sygeorlov
Druh dovolené
请假
feriedage
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
at jeg skylder mere i skat
Možnosti daňového přiznání