česky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Potřebuji pracovní povolení?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
Jaká je národní minimální mzda?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
Já jsem ___________________ .
Status zaměstnání
雇佣
zaměstnaný
Druh zaměstnání
待业
nezaměstnaný
Druh zaměstnání
企业家
podnikatel
Druh zaměstnání
自雇者
osoba samostatně výdělečně činná
Druh zaměstnání
实习生
stážista
Druh zaměstnání
志愿者
dobrovolník
Druh zaměstnání
顾问
poradce
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
Mám ______________ smlouvu.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
na plný úvazek
Druh smlouvy
兼职
na poloviční úvazek
Druh smlouvy
定期合同
na dobu určitou
Druh smlouvy
永久合同
trvalá pozice
Druh smlouvy
季节性合同
sezonní práce
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
Kde budu dostávat výplatu?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
Rád/a bych žádal/a o _________.
Prosba o dovolenou
产假
mateřská dovolená
Druh dovolené
陪产假
otcovská dovolená
Druh dovolené
病假
nemocenská
Druh dovolené
请假
volný den
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
výše kolik dostanu zpátky
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
jestliže musím zaplatit více daní
Možnosti daňového přiznání