anglicky | Fráze - Život v zahraničí | Práce

Práce - Obecně

请问我可以在【国家】工作吗?
Am I eligible to work in [country]?
Dotaz, jestli mohu pracovat v dané zemi
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Do I need a social security number before I start working?
Dotaz, jestli potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce
请问我需要工作许可证吗?
Do I need a work permit?
Dotaz, jestli je nutné mít pracovní povolení
全国最低工资是多少?
What is the national minimum wage?
Dotaz ohledně národní minimální mzdy
我是___________________ 。
I am ___________________ .
Status zaměstnání
雇佣
employed
Druh zaměstnání
待业
unemployed
Druh zaměstnání
企业家
an entrepreneur
Druh zaměstnání
自雇者
self-employed
Druh zaměstnání
实习生
an intern
Druh zaměstnání
志愿者
a volunteer
Druh zaměstnání
顾问
a consultant
Druh zaměstnání
我想要以自由职业者身份登记。
I would like to register as a freelance professional.
Uvést, že byste se rádi zaregistrovali jako osoba samostatně výdelečně činná

Práce - Smlouvy

你提供哪种类型的工作合同?
What type of employment contract do you have?
Dotaz ohledně druhu pracovní smlouvy
我有一个______________合同。
I have a ______________ contract.
Uvádět, jaký druh pracovní smlouvy máte
全职
full-time
Druh smlouvy
兼职
part-time
Druh smlouvy
定期合同
fixed-term
Druh smlouvy
永久合同
permanent
Druh smlouvy
季节性合同
seasonal
Druh smlouvy
我什么时候能拿到我的工资?
When do I get my paycheck?
Dotaz, kdy je výplatní den
我想要_________。
I would like to ask for _________.
Prosba o dovolenou
产假
maternity leave
Druh dovolené
陪产假
paternity leave
Druh dovolené
病假
sick leave
Druh dovolené
请假
days off
Druh dovolené

Práce - Vrácení daně

我想要了解纳税的相关信息。
I would like to have some information on taxation.
Dotaz ohledně daní
我想要申报我的收入。
I would like to report my earnings.
Uvést, že byste chtěli nahlásit své příjmy
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Uvést, že byste si rádi najmuli učetního, který by vám pomohl s daňovým přiznáním
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
When is the deadline to send my tax return?
Dotaz, kde je uzávěrka pro podání daňového přiznání
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Dotaz, jestli existují nějaké pokuty, jestliže neodešlu daňové přiznání včas
谁会告诉我______________?
Who will let me know ______________ ?
Dotaz, kdo vám dá vědět v případě že máte nárok na vrácení daní nebo že musíte zaplatit více
我的税收返还是多少
how much my refund is
Možnosti daňového přiznání
我是否要交更多税
if I owe more tax
Možnosti daňového přiznání